CDER zoekt


Na een tweetal jaren bouwen aan een fundament, de betrokkenheid bij het oprichten van het windpark project Spinderwind, de initiatieven die met betrekking tot het warmtenet en energiebesparing zijn we als bestuur op zoek naar versterking van de gelederen.
 
Participatiemodel
Wij zoeken iemand die mee wil denken over en vorm wil geven aan het participatiemodel.
Het burgerwindpark Spinderwind begint vaste vormen te krijgen. De samenwerking hierin van T-Wind en Hart van Brabantwind (ieder bestaande uit 5 coöperaties) is op de rails en de Spinderwind BV welke het windpark zal ontwikkelen, is opgericht.
Een van de te nemen stappen is nu om het participatie model te definiëren: hoe kunnen burgers straks participeren in de windmolens.
Hiervoor zoeken wij iemand die in de werkgroep met de andere 9 coöperaties mee wil denken hoe dit vorm te geven.
Spreekt dit u aan?  Geef het door aan Jan-Willem Revet, janwillem@cder.nl of bel met Jan-Willem voor meer informatie 06 2219 9400.
 
Communicatie
Om de communicatie te verstevigen zijn we op zoek naar iemand die hier zijn energie in kwijt wil.  Er is de komende tijd het nodige te doen en we willen naar onze leden en daarbuiten prominenter aanwezig zijn.  Spreekt dit u aan?   Geef het door aan Bas Hofman, bas@cder.nl of bel met Bas op 06 2441 9617 voor meer informatie.
 
Speurder naar energieverlies
Energiebesparing is een speerpunt geworden van de overheid en de Gemeente Tilburg om in 2045 aan de klimaat doelstellingen te voldoen.
Veel energieverlies treedt op door de uitstroom van warmte door naden en kieren.  Om dit op te sporen willen we als CDER op pad met een warmtebeeld camera en op verzoek van de bewoner een foto van zijn/haar huis maken.  We hebben al een enthousiast lid Chris, maar willen graag een tweede lid hierbij betrekken.  Meer mag natuurlijk ook.
Lijkt u dit iets?  Geef het door aan Bas Hofman, bas@cder.nl of bel met Bas op 06 2441 9617 voor meer informatie.
 
Energie straatambassadeurs
Op veel plekken in ons land zijn vrijwilligers actief als energie straatambassadeurs (ook wel klimaatambassadeurs of milieucoaches genoemd). Samen met buurtbewoners proberen zij actief energiebesparende maatregelen uit te voeren en energiezuinig gedrag te promoten. En met succes, een kleinschalige aanpak als deze blijkt in de praktijk te werken en al snel 10 tot 20% energiebesparing op te leveren.
Reden voor CDER om dit ook in de Reeshof op te zetten.
Het project energie straatambassadeurs is een van de energiebesparende projecten van de Hart van Brabant alliantie (een samenwerking tussen 9 gemeentes, 12 duurzame energiecoöperaties waaronder CDER en andere belanghebbende organisaties in Midden-Brabant).
Woon je in de Reeshof en ben jij geïnteresseerd hoe je in jouw buurt een steentje kunt bijdragen neem dan contact op met Hans Jager, e-mail jager.hans@gmail.com, telefoon:  06 2481 0874 of of Marjo van Gennip 06 5332 7691
Als je meedoet, kun je in ieder geval rekenen op een training waarin je kennis opdoet over aanpak en energiebesparende mogelijkheden en hoe je dit samen met buurtbewoners kunt oppakken.
Daarnaast kun je rekenen op ondersteuning vanuit CDER.

De energiecoöperatie CDER is van en voor bewoners van de Reeshof en streeft er naar dat wij als wijkbewoners een centrale rol krijgen in de toekomstige energievoorziening van de wijk. U bent van harte welkom. Voor meer informatie over CDER en lidmaatschap van de coöperatie, kijk op www.cder.nl


Doe mee voor een duurzame Reeshof!


Word lid van CDER en help de Reeshof te verduurzamen! Klik hieronder om je in te schrijven als lid.

Ja, ik wil me inschrijven!


28aug 2018

Warmtenetwerk Pilots informatie bijeenkomst
Klik hier voor meer info.