Uitreiking Spinderdelen en voortgang windpark


  • Eind november hebben alle inschrijvers op aandelen in windpark de Spinder hun certificaten (digitaal) ontvangen.  
  • Vrijdag 23 november 2018 zijn de grondcontracten getekend met Attero, Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en Natuurmonumenten.
  • Op woensdag 19 december 2018 zijn vervolgens nog meer contracten getekend:
  • Het contract met Nordex voor de levering van 4 windmolens van het type N117. Deze molens hebben een hoogte van de toren van 91 meter en een rotor diameter van 117 meter. Iedere molen heeft een vermogen van 3,6 MW. Dat is meer dan aanvankelijk per molen geraamd!
  • Voor het realiseren van alle civiele en bouwkundige werken – onder meer het fundament voor de molens en het leggen van kabels – hebben we een contract gesloten met GMB. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met windmolenparken en heeft Van Den Heuvel als onderaannemer voor de elektrische werken in de arm genomen.
  • Er is een kredietovereenkomst gesloten met de ASN Bank. Deze groene bank is de medefinancier van ons windmolenpark geworden.

  • Planning voor de start van de bouw is maart 2019.
  • 2020 het eerste volledige draai-jaar.
  • 2021 Eerste uitkeringen uit electriciteit-levering.

Doe mee voor een duurzame Reeshof!


Word lid van CDER en help de Reeshof te verduurzamen! Klik hieronder om je in te schrijven als lid.

Ja, ik wil me inschrijven!


xxxxx 2021

bijeenkomst nieuwe activiteiten
Klik hier voor meer info.