Geplande activiteiten de komende maanden


Amer Warmtenetwerk
EN info over Spinderwind

Dinsdag 28 augustus
Heyhoef Wijkcentrum
Aanvang 20:00 uur

Dinsdag 28 augustus 2018
Informatie bijeenkomst over de toekomst van het warmtenetwerk en de eerste stappen die CDER samen met Ennatuurlijk hierin wil maken in de vorm van pilots.

Begin dit jaar was CDER mede ondertekenaar van een Samenwerking Overeenkomst tussen de diverse stakeholders van het Amer warmtenet.
 
Doel van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) is om te onderzoeken hoe het Amer warmtenet een toekomstbestendige toekomst kan krijgen.
Als CDER zijn we natuurlijk maar een kleine partij, maar desalniettemin worden we toch belangrijk gevonden.
We zitten hierin als vertegenwoordiger van de lokale energie coöperaties, de burgers oftewel de particuliere afnemers vertegenwoordigend. 
Als particuliere afnemers doen we het best goed, want ook Reeshofwarmte is hierin vertegenwoordigd.  Uiteindelijk hebben we daarmee een niet onbelangrijke stem.
 
Als CDER vinden we het belangrijk dat de warmtevoorziening naar de toekomst kijkend op een duurzame manier ingevuld gaat worden, en dan moet duurzaam niet alleen gezien worden met betrekking tot het milieu, maar ook duurzaam voor de portemonnee.
Vandaar dat wij het o.a. belangrijk vinden om op termijn zeggenschap te krijgen van onze eigen energie voorziening.  Welke vorm, dat moet nog verder uitgewerkt worden.
 
Een van de ander pijlers van de SOK is dat we actief mee willen denken in het efficiënter maken van de warmtevoorziening.  Een pad daarin is om de te kijken naar het omlaag brengen van de aanvoertemperatuur.  Immers een lagere aanvoer en retour temperatuur betekent ook minder verliezen.  Dit kun je zien als een voordeel voor Ennatuurlijk, maar uiteindelijk profiteren wij daar ook van.
Een lagere net temperatuur betekent ook dat het op termijn makkelijker wordt om andere bronnen aan te sluiten of zelfs de mogelijkheid om warmte terug te leveren.
 
Om dit te onderzoeken en wat er nodig is op woning niveau zijn wij actief met Ennatuurljk bezig om een aantal pilots op te zetten.
 
Een eerste pilot is een paar maanden geleden afgerond, dat wil zeggen de ombouw en deze pilot wordt nu gemonitord.
De klant krijgt nu warmte geleverd van een lagere temperatuur.
We zoeken echter nog meerder huishoudens die wellicht interesse hebben om aan een pilot mee te doen.
 
Om het waarom en hoe, de gang van zaken toe te lichten houden we een info avond op
Dinsdag 28 augustus. Om 20:00 in Wijkcentrum de Heyhoef
Gijs van Heijster van Ennatuurlijk zal een toelichting geven en we willen met jullie hierover van gedachten wisselen.
 
Nieuwsgierig, heb je interesse of ken je iemand die dat heeft, kom dan volgende week dinsdag naar wijkcentrum de Heyhoef.
 
Laat even weten als je van plan bent om te komen.
Stuur een mailtje naar bas@cder.nl

De energiecoöperatie CDER is van en voor bewoners van de Reeshof en streeft er naar dat wij als wijkbewoners een centrale rol krijgen in de toekomstige energievoorziening van de wijk. U bent van harte welkom. Voor meer informatie over CDER en lidmaatschap van de coöperatie, kijk op www.cder.nl


Doe mee voor een duurzame Reeshof!


Word lid van CDER en help de Reeshof te verduurzamen! Klik hieronder om je in te schrijven als lid.

Ja, ik wil me inschrijven!


-- 2019

bijeenkomst nieuwe activiteiten
Klik hier voor meer info.