Warmte


Update juli 2018
4 jaar zijn vestreken sinds de laatste "update", afgezien van de informatie en discussies tijdens de ALV's.
Als CDER vinden we het belangrijk om niet alleen gehoord te worden, maar ook om invloed uit te kunnen oefenen.  Middels de programmagroep Warmteregio Amernet doet CDER ook mee om de toekomst van het Amernet vorm te geven. Ons belangrijkste speerpunt daarin is participeren; het mogelijk maken om financieel mee te doening de warmtevoorziening.
Daarnaast zijn we bezig om een aantal pilots op te zetten. Hierbij kijken we wat er nodig is om het huis geschikt te maken voor lage temperatuurverwarming.  Dit doen we samen met Ennatuurlijk.  Een eerste pilot is inmiddels gerealiseerd in de Dwingeloostraat en binnenkort gaan we de eerste bevindingen evalueren.
Indien u belangstelling hebt om aan een pilot mee te doen, neem dan contact op met Bas Hofman (06 2441 9617) voor mer informatie.


Update augustus 2014
Inmiddels zijn we druk bezig om de toekomst van het warmtenet meer vorm te geven.  Dit gaat in samenwerking met de belangrijkste partijen te weten Ennatuurlijk, maar ook met mogelijke leveranciers van warmte zoals FujiFilm, Ardagh, Hydreco en Attero.
Maar ook de gemeente is hierin een partij, omdat ook zij streven naar een duurzame samenleving, een energie neutrale gemeente.

We maken goede vooruitgang en in september zijn we zover om de idee├źn breder te presenteren.  Hou de website in de gaten.
 

Mei 2014
De warmte voorziening van onze wijk is veel in het nieuws geweest de laatste maanden. Het CDER warmte debat van 19 november 2013 heeft veel losgemaakt, resulterend ook in de actiegroep Reeshofwarmte (inmiddels een aparte stichting)
Met een tweede debat volgend op 19 november is een CDER warmtevisie ontwikkeld meer specifiek voor de Reeshof.

ELES, als onze warmteleverancier is inmiddels verkocht en het wordt inmiddels duidelijk dat de nieuwe eigenaar (pensioenfonds PGGM en Dalkia) een andere koers willen varen.
Deze nieuwe koers duidt meer op samenwerken dan eenzijdig leveren van warmte.
Dit biedt dan weer mogelijkheden om de visie die we opgesteld hebben naar de praktijk te gaan brengen.
Zoeken naar mogelijkheden om zelf warmte te gaan produceren en leveren aan onze leden.

De werkgroep warmte gaat dit verder uitwerken en genieten we over enkele jaren over onze eigen geproduceerde en geleverde warmte.  

Doe mee voor een duurzame Reeshof!


Word lid van CDER en help de Reeshof te verduurzamen! Klik hieronder om je in te schrijven als lid.

Ja, ik wil me inschrijven!


xxxxx 2021

bijeenkomst nieuwe activiteiten
Klik hier voor meer info.