Hoe gaan we te werk?


Omdat het niet eenvoudig zal zijn hebben wij de Coöperatie Duurzame Energie Reeshof, CDER opgericht. De coöperatie is als juridische vorm een middel om een volwaardige gesprekspartner en - als het spannend wordt - een serieuze belangenpartij te zijn voor allerlei andere belanghebbenden die op energiegebied een rol spelen.

Het coöperatiemodel biedt in tegenstelling tot de vereniging de mogelijkheid om bedrijfsmatig te opereren. Daarnaast is een coöperatie een democratisch, transparant en niet op winst gericht samenwerkingsverband dat de leden met hun belangen centraal stelt. En de leden, dat zijn jullie! 

Wij geloven dat een duurzame Reeshof begint in de wijk bij de burgers zelf. CDER is vooral een platform van waaruit allerlei duurzaamheidsinitiatieven gefaciliteerd zullen worden.


We hebben besloten om voortvarend aan de slag te gaan en eerst de coöperatie op te richten en daarna actief leden te werven omdat we menen dat we dan veel effectiever kunnen handelen. Er liggen al veel plannen maar daarvoor hebben we leden nodig. En belangrijker nog, actieve leden die op een op andere manier een professionele bijdrage kunnen leveren aan één van de werkgroepen of in het bestuur.


Een van de eerste speerpunten is het ontwikkelen van een eigen warmtelevering op het wijknet.


Wat willen we bereiken?

We hebben een einddoel voor ogen. Een einddoel waarin iedereen zal zeggen dat de Reeshof een vitale samenleving is geworden waarin burgers inzien dat ze gezamenlijke belangen hebben waar ze voor kunnen opkomen. Dat het destijds is begonnen met het energievraagstuk, en meer specifiek bij de warmtevoorziening, maar er is meer gerealiseerd. De opbrengsten van de coöperatie zullen zijn aangewend voor verdere verduurzaming en leefbaarheid van de wijk. 

De opbrengsten vloeien dus duidelijk terug naar de leden. Er is een herkenbare menselijke maat gevonden in het behartigen van de (energie)belangen van de inwoners van de Reeshof.


En hoe komen we daar?

Natuurlijk kan niet alles van de een op de andere dag opgetuigd worden. We richten ons in de eerste periode op het opdoen, delen en beschikbaar stellen van kennis over de activiteiten die we als coöperatie willen ontplooien. In eerste instantie willen we ons richten op activiteiten voor het optimaler benutten van de energie-infrastructuur met als doel een lagere en duurzamere energienota van de leden. De coöperatie onderscheid daarbij 3 soorten activiteiten: lobbyen, kennis vergaren en gebruiken en ‘doen’. 

Praktische voorbeelden van deze soorten activiteiten zijn:


Doen:

 • Verscheidene gezamenlijke acties rondom zonnepanelen, zoals samen inkopen, elkaar helpen de BTW terug te vragen, samen zonnepanelen leggen en als coöperatie systemen exploiteren op gemeenschappelijke grotere daken (scholen, zwembad, waterbedrijf, industrie).
 • Collectief inkopen van stroom, Led-lampen of participeren in energieproductie middels bijvoorbeeld een windmolen.
 • Openen van een CDER winkel in de Heyhoef voor verkoop van energiebesparende artikelen, installatie-advies en advies rond duurzame energie rond het huis en in de wijk.

  Kennis vergaren en kennis gebruiken:
 • Helpen van bewoners bij vraagstukken over regelgeving.
 • Bewustwording en voorlichting over duurzaamheid en energiegebruik van projecten elders in Nederland en omliggende landen.

Lobbyen:

 • Samenwerken met andere duurzame energiecoöperaties in de regio om waar nodig schaalvoordelen te benutten.
 • Actief in gesprek met instanties en bedrijven rond het warmtenet.
 • Actieve participatie in ‘activistische’ belangengroepen en netwerken rond energietransitie en decentrale energieopwekking. 

  Doe mee voor een duurzame Reeshof!


  Word lid van CDER en help de Reeshof te verduurzamen! Klik hieronder om je in te schrijven als lid.

  Ja, ik wil me inschrijven!


  xxxxx 2021

  bijeenkomst nieuwe activiteiten
  Klik hier voor meer info.