Wie zijn wij?


Sinds 14 april 2014 zijn we 'in oprichting' af en een Coƶperatie U.A. Een volle gespreks-partner voor de leveranciers welke de Reeshof van energie voorzien.


Wij hebben het initiatief genomen deze coƶperatie op te richten om alle inwoners van de Reeshof te laten profiteren van de kracht van lokale initiatieven. We beginnen met ons energievraagstuk maar denken dat we het niet daarbij blijft. Het zal niet eenvoudig zijn maar het kan...want we hebben straks 40.000 leden! Toch?


Het Bestuur

Om CDER in de juiste richting te kunnen sturen is er een bestuur wat bestaat uit de volgende personen

image     image     image   image
      Luc Oomen                Bas Hofman         Gerrit Jan Schaeffer      Jan Willem Revet
       Voorzitter                   Secretaris              Penningmeester             Bestuurslid


Ledenraad

Naast het bestuur is er een ledenraad, samengesteld uit de leden van de wijk, waarbij er gekeken is naar een evenwichtige samenstelling van ledenraad leden welke representatief is voor de diverse deelwijken.

Het invullen van een voltallige ledenraad moet nog gedaan worden, dus indien je belangstelling hebt, geef je op.


Werkgroepen

Om de diverse projecten te realiseren zullen er werkgroepen worden samengesteld, welke zich specifiek op deze projecten zullen richten. 

Voor het project zonne-energie hebben we al twee leden: Gerrit-Jan Schaeffer en Bart Pype.

Voor het project warmte hebben we de volgende leden: Ron Lazaroms, Mascha Daamen en Bas Hofman


Het zal duidelijk zijn dat we nog meer bemanning nodig hebben, dus indien je belangstelling hebt, neem contact met ons op.  


Contact:

Luc Oomen - voorzitter@cder.nl - 06 1839 9630

Bas Hofman - secretaris@cder.nl - 06 2441 9617


Doe mee voor een duurzame Reeshof!


Word lid van CDER en help de Reeshof te verduurzamen! Klik hieronder om je in te schrijven als lid.

Ja, ik wil me inschrijven!


28aug 2018

Warmtenetwerk Pilots informatie bijeenkomst
Klik hier voor meer info.