Energie Reeshof | Om

Energie Reeshof nieuwsbericht

3m

Veel groene elektriciteit is eigenlijk sjoemelstroom

Sjoemelstroom is een term van WISE voor groene stroom die geen enkel effect heeft op meer duurzame productie van stroom.

In Nederland neemt ongeveer 70% van de inwoners groene elektriciteit af. Daar tegenover staat dat in Nederland 25% groene elektriciteit wordt geproduceerd.

Veel van de groene elektriciteit is “vergroende” grijze elektriciteit: sjoemelstroom.

Vergroenen van stroom

Vergroenen gebeurt met handel in certificaten. Zo’n certificaat heet een Garantie van Oorsprong (GvO). Voor iedere groen opgewekte megawattuur (MwH) elektriciteit ontvangt de producent 1 GvO.

Wanneer een energieleverancier groene elektriciteit verkoopt, dan heeft zij daar GvO’s voor nodig om aan te kunnen tonen dat deze elektriciteit groen is. Maar wanneer de opgewekte elektriciteit grijs is, moet de leverancier GvO’s kopen in het buitenland.

Hoe maakt de energieleverancier grijze stroom groen?

In Noorwegen wordt alleen maar groene stroom opgewekt, dankzij o.a. waterkrachtcentrales.

Er is daar een overschot aan stroom, dus ook aan GvO’s. Omdat er alleen groene stroom wordt opgewekt, is er in het land zelf geen vraag naar GvO’s. Daarom is er een handel ontstaan in het verkopen van GvO’s aan het buitenland.

Een grijze energieleverancier in Nederland kan GvO’s inkopen en daarmee haar grijze stroom als groen verkopen. Wettelijk geheel legaal, maar wel met een negatief gevolg.

Sjoemelstroom stagneert de energietransitie in Nederland

Als consument kies je voor groene stroom, dan verwacht je toch ook daadwerkelijk groene stroom te krijgen? En geen grijze stroom die verpakt is in een groen jasje? Dit tast de geloofwaardigheid van groene stroom aan en is ten nadele van de energieleveranciers die wel echt groene stroom produceren.

Daarnaast zorgt sjoemelstroom ervoor dat er geen nieuwe initiatieven op gebied van duurzaamheid ontwikkeld worden. Immers wordt er uit de grijze productie geleverd. De groeiende vraag naar groene stroom zou juist tot meer groene productie moeten leiden.

Hoe weet je of je sjoemelstroom hebt?

Onafhankelijke partijen als de Consumentenbond, WISE, Greenpeace en Natuur&Milieu presenteren jaarlijks een rapport waarin zij onderzoek doen naar de duurzaamheid van energieleveranciers in Nederland. OM|nieuwe energie, de partner van Energie Reeshof|om, behaalt al jaren de maximale score in dit onderzoek.

De energieleverancier is ook verplicht om de herkomst van haar stroom te vermelden op een stroometiket. Staat daar op dat een groot deel uit waterkracht komt, dat weet je dat je met sjoemelstroom te maken hebt. Waterkracht komt in Nederland immers maar op heel beperkte schaal voor.

Wil je meedoen met Energie Reeshof vul dan hier het aanmeldformulier in.

Reeshofpark: poort Reijshoeve.

Reeshofpark: poort Reijshoeve.