Waarom een coöperatie, waarom CDER

De energiemarkt zal de komende jaren drastisch gaan veranderen doordat de introductie van marktwerking in de energiemarkt heeft geleid tot grote anonieme energiebedrijven en complexe regelgeving.

Wij, als burger, profiteren daarvan niet genoeg. Velen van ons voelen zich er onbehaaglijk bij om alleen van deze grote partijen afhankelijk te zijn. Laten we daarom de voordelen van de zogenaamde ‘marktwerking’ zelf grijpen. Immers, een ‘vrije markt’ biedt per definitie ruimte om ook zelf initiatieven te ontplooien en te realiseren.

Daarbij is de komende energietransitie een veelbesproken thema. Wat we er ook van denken, we kunnen er niet omheen.  Maar beter dan deze uitdaging alleen aan te gaan, denken we dat we dit in een samenwerking, in een coöperatief verband, beter vorm kunnen geven en kunnen we wel het verschil maken.

Vooral dankzij allerlei technologische innovaties is kleinschalige energieopwekking een realistische mogelijkheid geworden. Wij zijn ervan overtuigd dat er in de Reeshof behoefte is aan een duurzame energie coöperatie die de energiebelangen van de Reeshofbewoners kan behartigen.

Doelstelling is dat we die energie zelf op duurzame wijze gaan produceren en verdelen. Hoe dan ook; we willen werken aan een duurzame en leefbaarder Reeshof op basis van wat ons bindt: de gemeenschappelijke energie-infrastructuur en een relatief jong en uniform woningenbestand. Niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen.

In de afgelopen jaren hebben we dit al bewezen.  Samen met de andere energie coöperaties in de gemeente Tilburg en omringende gemeenten hebben we het aangedurfd om een windpark te ontwikkelen.  En daar zijn we trots op. Recentelijk zijn we gestart met de verkoop van de energie van deze windmolens op de Spinder. Dit doen we onder de naam Energie Reeshof. We proberen via werksessies van het Ministerie van EZK onze stem te laten horen over de warmtewet. We kijken naar de mogelijkheden om binnen de Reeshof een zonnepark te ontwikkelen. En we praten mee over de Transitie Visie Warmte. We hebben een duidelijke rol in de tot stand komen van de REKS en het oprichten van een samenwerkingsverband tussen de energiecoöperaties in Hart van Brabant.

Een aantal van onze leden zijn actief als Energie Adviseur om samen met de Gemeente woning-eigenaren te adviseren wat de beste route is naar een energiezuinigere woning.

Het coöperatiemodel

Het coöperatiemodel biedt in tegenstelling tot de vereniging de mogelijkheid om bedrijfsmatig te opereren. Daarnaast is een coöperatie een democratisch, transparant en niet op winst gericht samenwerkingsverband dat de leden met hun belangen centraal stelt. En de leden, dat zijn jullie! 

Wij geloven dat een duurzame Reeshof begint in de wijk bij de burgers zelf. CDER is vooral een platform van waaruit allerlei duurzaamheidsinitiatieven gefaciliteerd zullen worden.

Wat willen we bereiken

We hebben een einddoel voor ogen. Een einddoel waarin iedereen zal zeggen dat de Reeshof een vitale samenleving is geworden waarin burgers inzien dat ze gezamenlijke belangen hebben waar ze voor kunnen opkomen. Dat het destijds is begonnen met het energievraagstuk, en meer specifiek bij de warmtevoorziening, maar er is meer gerealiseerd. De opbrengsten van de coöperatie zullen zijn aangewend voor verdere verduurzaming en leefbaarheid van de wijk. 

De opbrengsten vloeien dus duidelijk terug naar de leden. Er is een herkenbare menselijke maat gevonden in het behartigen van de (energie)belangen van de inwoners van de Reeshof.

Over CDER
Dit is ons team

Onze teamleden

 • Jan-Willem Revet

  Jan-Willem Revet

  Voorzitter
 • Bas Hofman

  Bas Hofman

  Secretaris

  Energie is van iedereen en voor iedereen. Een coöperatie is een middel om dit te bereiken.  Gepassioneerd als het gaat over wind, zon, warmte en besparingen.

 • Gerrit Jan Schaeffer

  Gerrit Jan Schaeffer

  Penningmeester

  Professioneel altijd bezig geweest met de energietransitie, zowel in onderzoeksorganisaties en als ondernemer, met een eigen bedrijf in zonnepanelen. Gedreven om een bijdrage te leveren aan een duurzame en inclusieve energietransitie. Betrokken zijn bij projecten in de eigen wijk en omgeving geeft nieuwe energie.