Zonnepanelen

Zonnepanelen nieuwsbericht

2m

De zon als energiebron

De zon is een noodzakelijke energiebron voor onze aarde. Zonder zon zou onze temperatuur wereldwijd dalen tot ver onder het vriespunt, zou al het water bevriezen en zouden alle kleinere plantensoorten uitsterven.

De zon is daarom een bron van energie voor al het leven op aarde.

Al in de 19e eeuw ontdekte men dat zonlicht ook gebruikt kan worden voor het opwekken van elektriciteit. Tegenwoordig gebruiken we zonne-energie voor twee doeleinden: elektriciteit en warmte.

Zonne-energie als bron voor elektriciteit

Met behulp van zonnepanelen zetten we lichtenergie om in elektriciteit. De panelen bevatten zonnecellen met daarin de stof silicium. De energie van de zon maakt de elektronen tussen het silicium los. Hierdoor ontstaat er spanning in de zonnecel. Doordat de cellen achter elkaar zijn geschakeld in een paneel kan er een stroom van elektriciteit gaan lopen.

Ook op een bewolkte dag levert een zonnepaneel stroom op, maar wel minder dan op een zonnige dag. Installaties van zonnepanelen werken het beste als je gebruik maakt van optimizers. Dan is ook schaduw op een deel van de installatie niet schadelijk voor de productie.

Zonnepanelen verliezen ieder jaar een beetje van het rendement, zo’n halve procent. Na 25 jaar produceren de panelen dus 12,5% minder energie dan in het begin. De overheid stimuleert de aanleg van zonnepanelen installaties bij particulieren door de BTW (21%) grotendeels te vergoeden.

Zonne-energie als bron voor warmte

Een zonnecollector maakt in tegenstelling tot een zonnepaneel geen gebruik van lichtenergie, maar van warmte die de zonnestralen afgeven. Een zonnecollector ziet eruit als een vlakke plaat of als een stelsel van buizen. De collector is gevuld met een warmtedragende vloeistof. Door het zonlicht kan de temperatuur van de vloeistof opwarmen tot wel 90 graden Celsius.

Via een leiding wordt de warme vloeistof van de collector naar het voorraadvat gepompt, waar het door een warmtewisselaar loopt. De warmte van de vloeistof wordt daar afgegeven aan het koude leidingwater. Het opgewarmde leidingwater wordt vervolgens in de combiketel of elektrische ketel gepompt waar het eventueel bijverwarmd wordt. Op die manier is het mogelijk om het tapwater van je woning te verwarmen. Wanneer je op deze manier ook je woning wilt verwarmen, dan moet je gebruik maken van een zonneboilercombi.

Reeshofpark: benkske Brabantse ruit

Reeshofpark: benkske Brabantse ruit